Bł. Cezary de Buss z Cavallon (15 IV)

Święci i błogosławieni » Bł. Cezary de Buss z Cavallon (15 IV)

Błogosławiony Cezary De Buss urodził się w Kawallion, we Francji w roku 1544. Pochodził z rodziny włoskiej, która osiedliła się w e Francji w XV wieku . Jako młody mężczyzna poszedł w ślady swego brata, kapitana gwardii króla Karola IX i wstąpił do wojska. Prowadził tam burzliwe życie podobnie jak jego towarzysze. Kiedy zapadł na ciężka chorobę, to wydarzenie zbliżyło go do Boga. Zaczął poważnie myśleć o życiu i jego celu. Opaczność Boża pomogła mu poprzez ludzi głęboko wierzących zbliżyć się do Boga. Zaczął rozczytywać się w żywotach świętych, odkrywając w niech zupełnie nowy świat, niż znał dotychczas. Podjął życie sakramentalne, jego przewodnikiem duchowym był jezuita O. Piotr Eguet. Później rozpoczął studia teologiczne i został kapłanem mając 38 lat.Święceń kapłańskich udzielił mu biskup Scotti w katedrze Cavaillon.Przez krótki czas (6 lat) żył jako pustelnik W 42 roku życia w czasie posługi kapłańskiej (jak również na podstawie swojego doświadczenia) przekonał się, że główną przyczyna obojętności religijnej wśród katolików jest ignorancja religijna. Postanowił oddać się służbie nauczania prawd wiary tak dzieci jak i młodzieży oraz osób dorosłych. Za aprobatą biskupów Aix i Awinionu chodził od wioski do wioski przemierzał ulice miast ucząc w kościołach jak i na otwartych przestrzeniach wiary katolickiej. Cecha charakterystyczną jego posługi kapłańskiej było długi i wyczerpujące słuchanie spowiedzi. Jego postawa wpłynęła na odbiorców do tego stopnia, że założył wrz z nimi nowa rodzinę zakonną pod nazwą Kapłanów Nauki Chrześcijańskiej. Powszechnie nazywano ich doktrynariuszami.Został wybrany na przełożonego generalnego tegorz Zgromadzenia.W niedługim czasie po wyborze doswiadczył ciężkiej choroby oczu, do tego stopnia, że przestał widzieć zupełnie.Wyznał wówczas :"Nie widziałem nic, ani nic nie czytałem, ale w porównaniu do tego, co Bóg mi pokazał, od momentu mojej ślepoty". Po pewnym czasie nastąpił w tym zakonie rozłam i spowodował podzielenie się na dwa odłamy. Przyczyna tego było to, że jedni nie byli za składaniem ślubów a drudzy za ich składaniem. Błogosławiony Cezary optował za składaniem ślubów zakonnych i wraz ze swoimi zwolennikami utworzył siedzibie w  Awinionie, a drugi Romilion w Aix.

Błogosławiony Cezary De Buss  zmarł 15 kwietnia 1607 r. w wieku 63 lat.Przed śmiercią powiedział,że : "Bedzie to dla mnie podwójna Wielkanoc , to znaczy, przejście Pana i moje do Niego". W Awinionie znajduje się jego grób. Papież Paweł VI 27 kwietnia 1975 r. ogłosił go uroczyście Błogosławionym.

Modlitwa:

„ Błogosławiony Cezary De  Buss Ty poprzez swoje życie dałeś nam przykład gorącej miłości Boga i niestrudzonej gorliwości w trosce o zbawienie wszystkich ludzi. Wstawiaj się u Boga za nami, abyśmy przeniknięci miłością i ożywieni Twoim duchem, wiernie realizowali otrzymane powołanie apostolskie.  Amen. ”    

Jego wspomnienie przypada na dzień 15 kwietnia.