Litania do św. Cezarego z Arles

Modlitewnik » Litania do św. Cezarego z Arles

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, zmiłuj się nad nami!

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas,

Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami! 

Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami!

Trójco Święta, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami!

 

Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami!

 

Św. Cezary, żarliwy wyznawco Chwały Bożej - módl się za nami!

Św. Cezary, pragnący Boga - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający Jezusa Chrystusa - módl się za nami!

Św. Cezary, służący Bogu - módl się za nami!

Św. Cezary, czczący Boga w Trójcy Jedynego - módl się za nami!

Św. Cezary, pobożny zakonniku - módl się za nami!

Św. Cezary, przykładny biskupie - módl się za nami!

Św. Cezary, dobry pasterzu owiec Chrystusa - módl się za nami!

Św. Cezary, miłujący Jezusa – Wcielonego Boga - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający Boga w człowieku - módl się za nami!

Św. Cezary, czczący i kochający N.M.P. - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający Świętych Pańskich - módl się za nami!

Św. Cezary, obcujący za Świętymi Pańskimi - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający Jezusa w Piśmie Świętym - módl się za nami!

Św. Cezary, tłumaczący Pismo święte - módl się za nami!

Św. Cezary, ewangelizatorze Słowa Jezusa - módl się za nami!

Św. Cezary, medytujący Słowo Boże - módl się za nami!

Św. Cezary, odczytujący Tajemnicę Słowa Bożego - módl się za nami!

Św. Cezary, niezłomny głosicielu Słowa Bożego - módl się za nami!

Św. Cezary, wspaniały kaznodziejo - módl się za nami!

Św. Cezary, ewangeliczny homileto - módl się za nami!

Św. Cezary, mówiący o Bogu i do Boga - módl się za nami!

Św. Cezary, wyjaśniający Prawdy Objawione przez Boga - módl się za nami!

Św. Cezary, akcentujący prymat łaski zbawienia - módl się za nami!

Św. Cezary, nauczający lud wierny - módl się za nami!

Św. Cezary, pouczający błądzących w wierze - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający naukę Kościoła świętego - módl się za nami!

Św. Cezary, obrońco świętej wiary katolickiej - módl się za nami!

Św. Cezary, twórczy i praktyczny teologu - módl się za nami!

Św. Cezary, dbający, zatroskany o liturgię Kościoła - módl się za nami!

Św. Cezary, angażujący lud w liturgię Kościoła - módl się za nami!

Św. Cezary, żyjący Bogiem na co dzień - módl się za nami!

Św. Cezary, zawsze zjednoczony z Bogiem - módl się za nami!

Św. Cezary, przykładzie żywej wiary - módl się za nami!

Św. Cezary, przykładzie mocnej nadziei - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający i zatroskany o ludzi służących Bogu - módl się za nami!

Św. Cezary, wzorze pobożności - módl się za nami!

Św. Cezary, opiekunie dziewic poświęconych Bogu - módl się za nami!

Św. Cezary, nauczycielu cnót chrześcijańskich - módl się za nami!

Św. Cezary, wskazujący Boga człowiekowi - módl się za nami!

Św. Cezary, obrońco uciekających się do ciebie w potrzebach –módl się za nami!

Św. Cezary, przykładzie życia chrześcijańskiego - módl się za nami!

Św. Cezary, wzorze pokuty - módl się za nami!

Św. Cezary, opiekunie ubogich - módl się za nami!

Św. Cezary, opiekunie wdów i sierot - módl się za nami!

Św. Cezary, obrońco i żywicielu ubogich - módl się za nami!

Św. Cezary, zatroskany o chorych i cierpiących - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony licznymi charyzmatami - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem uzdrawiania chorych - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem czynienia cudów - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem wiary - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem łez - módl się za nami!

Św. Cezary, płaczący nad grzesznikami - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem uwalniania od demonów - módl się za nami!

Św. Cezary, skuteczny egzorcysto - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem prorokowania - módl się za nami!

Św. Cezary, wskrzeszający umarłych - módl się za nami!

Św. Cezary, pogromco sekularyzacji - módl się za nami!

Św. Cezary, „tępiący” bezbożnictwo - módl się za nami!

Św. Cezary, pogromco (magii, gnozy, okultyzmu, czarów, zabobonów) – módl się za nami!

Św. Cezary, Patronie noszących twoje imię - módl się za nami!

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P: Módl się za nami święty Cezary z Arles

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się :

Boże Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś św. Cezarego biskupa na czele Twojego ludu, aby karmił go słowem i kształtował własnym przykładem, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą nam wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

(Litania autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)