Litania do świętych Cezarych

Modlitewnik » Litania do świętych Cezarych

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, zmiłuj się nad nami!

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże!- zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże! – zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże! – zmiłuj się nad nami!

Trójco Święta, Jedyny Boże!- zmiłuj się nad nami!

 

Święta Maryjo, Matko Boża! – módl się za nami!

 

Św. Cezary - Męczenniku z Kapadocji – módl się za nami!

Św. Cezary - Męczenniku spalony na stosie w Armenii  – módl się za ami!

Św. Cezary Getta, męczenniku – módl się za nami!

Św. Cezary - Męczenniku z towarzyszami z brzegu jeziora Fucino – módl się za nami!

Św. Cezary - Męczenniku z sześcioma swymi towarzyszami – módl się za nami!

Św. Cezary z Arles – módl się za nami!

Św. Cezary - biskupie z Clermont – módl się za nami!

Św. Cezary - biskupie Durres (czyt. Dures) – módl się za nami!

Św. Cezary Pisano  – módl się za nami!

Św. Cezary z Dyrrachium – módl się za nami!

Św. Cezary z Angouleme (czyt. Ogulem) – módl się za nami!

Św. Cezary z Nazjanzu – módl się za nami!

Św. Cezary Konsulu – módl się za nami!

Bł. Cezary de Buss z Cavaillon – módl się za nami!

Bł. Cezary ze Spiry – módl się za nami!

Bł. Cezary Taparcelli z Ganda – módl się za nami!

Bł. Cezary Mario Nino Perez – módl się za nami!

Św. Cezario pustelnico z Otranto - módl się za nami!

Św. Cezario z Arles – módl się za nami!

Św. Cezario Mniejsza – módl się za nami!

Święci Cezarowie i Święte Cezarie, nasi Patronowie i Patronki - módlcie się za nami!

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P: Módlcie się za nami święci Cezarowie i święte Cezarie.

W : Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się :

Boże, ucieczko nasza i mocy ufających Tobie. Wysłuchaj pokorne modlitwy swoich niegodnych sług, które zanosimy przez wstawiennictwo i orędownictwo wzywanych Twoich świętych Cezarych i Cezarie. Spraw prosimy, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z wiarą i ufnością prosimy. Przez przykład życia tych Twoich świętych, odnów w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 


(Litania autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)