Modlitewnik

Modlitwa:

 

Prosimy,Panie, okaż nam łaskawie Twe miłosierdzie, za przyczyną błogosławionego CEZAREGO. Twego wyznawcy i Biskupa, i za jego wstawiennictwem daj się przebłagać nam, grzesznikom.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Modlitwa z brewiarza z Arles, z XIVw. na święto błogosławionego CEZAREGO.)


Modlitwa:

 

Prosimy, dozwól Panie Twoim wiernym godnie godnie celebrować tajemnice świętego biskupa CEZAREGO: aby dla tych, którzy przeżywają je z wiarą, stanowiły wsparcie w życiu doczesnym, oraz by doświadczyli ich mocy w wieczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa , Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

(Modlitwa z Mszału z Marsylii, z roku 1530.)