Modlitwa do Świętego Patrona

Modlitewnik » Modlitwa do Świętego Patrona

Święty Cezary, którego imię noszę, (lub: którego obrałem za swojego Patrona), Patronie mój, Twojej się opiece w szczególny sposób polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to, o drogi mój Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich doświadczeń tego życia i zasłużył sobie na łaskę przebywania u twego boku przed Obliczem Boga w Jego Chwale. Amen.

 

Módlmy się:

Boże, Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Cezarego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą nam wskazywał. Amen.


(Modlitwa autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)

 

Ty Panie, obdarzyłeś świętego Cezarego z Arles wielką zdolnością do nauczania ludu, Twego Słowa; racz otworzyć nasze serca na wiadomość która, z wiernością i przekonaniem, nam przekazał.

(Z francuskiej liturgii godzin na wspomnienie św. Cezarego z Arles).