Modlitwa "Margaretka" za kapłanów noszących imię Cezary

Modlitewnik » Modlitwa "Margaretka" za kapłanów noszących imię Cezary

O Jezu, Odwieczny Kapłanie, Boski Pasterzu, który powołałeś apostołów, aby uczynić ich rybakami ludzi. Ty, który pociągnąłeś, ku Sobie ks. Cezarego, uczyń go swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Zbawczą Ofiarę. Boski Odkupicielu Jezusie, otwórz przed nim nowe horyzonty ducha, by dostrzegał ludzi spragnionych światła Prawdy i Miłości, którą TY Jesteś. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław go swoim Kapłańskim Błogosławieństwem.

 

Duchu Święty Boże, dawco darów mnogich, odnów w nim złożone dary i w szczególny sposób obdarz darem………………………………….

 

Święty Cezary, którego imię nosi Ks. Cezary, proszę cię, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach.

 

Maryjo, strzeż go przed wszelkim złem i otaczaj swoją Macierzyńską opieką. 

 

(Modlitwa autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)