Modlitwa prośby

Modlitewnik » Modlitwa prośby

Święty Cezary, zwracam się do Ciebie ze szczególnym zaufaniem, oczekując braterskiej pomocy od Ciebie, abyś wstawił się u Boga Wszechmogącego w mojej intencji.

 

Niech wzruszy się Twoje serce tak jak niegdyś, kiedy pomagałeś ludziom na ziemi, tak teraz wstaw się w Niebie prosząc w moim imieniu o łaskę (podać intencję - prośbę).

 

Jesteś dla mnie szczególnym Świętym i wierzę, ze Bóg Wszechmogący, ze względu na Twoje zasługi, niczego Ci nie odmówi, dlatego zwracam się za Twoim pośrednictwem. Wstaw się za mną, wyjednaj mi wspomnianą łaskę i uproś dla mnie wytrwanie w dobrem, bym mógł razem z Tobą kiedyś uwielbiać Boga w Trójcy Jedynego przez całą wieczność. Amen.

 

(Modlitwa autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)

 

Modlitwa o wyniesienie do czci ołtarzy Sługi Bożego kard. CEZAREGO BORONIUSZA

Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, dziękuję(jemy) Ci, że powołałeś na Pasterza Twego Kościoła Sługę Cezarego Boroniusza i przez niego ukazałeś historię zbawienia i świętość Twojego Kościoła.Ty Panie ukazałeś przez niego Miłość Twej Opatrzności i perspektywę zbawienia oraz obcowanie świętych.Dołącz go do grona błogosławionych Twego Kościoła, a mi (nam) pomóż zrozumieć historię Kościoła , życia Twoich świętych i błogosławionych, o których on  z zaangażowaniem pisał. Niech łaska, o którą Cię proszę Boże za jego przyczyną....... przyczyni się do Twojej Chwały w świętych obcowaniu, którzy Cię nieustannie w niebie uwielbiają. Amen.