Strumyki w Polsce

Ciekawostki » Strumyki w Polsce

„Czarka” – rzeczka IV rzędowa, wypływa z terenu położonego pomiędzy Szczytnem a Jesionowcem. Wpływa do Omulwi w okolicy Wielbarka (zob. zdjęcie).

„Czarka” – lewy dopływ Warty, strumyk wypływający z rejonu Domońska i wpływająca do Warty w pobliżu "Pustkowia Kowackiego".Po rozbiorach była ona granicą Prus Połud. i Nowego Śląska. Po r. 1809 dzieliła Departament kaliski od krakowskiego, wyznaczała granicąmiędzy powiatem częstochowskim a okulskim; zawierciańskim i myszkowskim.

„Czarka” – prawy dopływ Warty.

"Czarka" - rzeczka w gminie Żarki (zob. zdjęcie).

"Czarka" - rzeczka w Kolonii Postępu.