Św. Cezary z Terraciny (1 XI)

Święci i błogosławieni » Św. Cezary z Terraciny (1 XI)

Święty Cezary Terracine, był diakonem w Afryce północnej, w której poniósł śmierć męczeńską.

Przyczyna jego śmierci męczeńskiej było potępienie pogańskiego zwyczaju , kultu składanie z młodego mężczyzny ofiary na cześć boga Appolina poprzez wymuszony skok z wysokiego klifu do morza. Pogański kapłan Firmino, któremu zakłócił bałwochwalczą ceremonię diakon Cezary został aresztowany i przewieziony do konsula Leoncjusza. Cezarego umieszczono w wiezieniu a następnie skazano na śmierć poprzez zaszycie w worku i wrzucenie do morza. Ciało męczennika utonęło, ale morze wyrzuciło je na brzeg i zostało złożone w grobie. Zaczęły przy nim gromadzić się tłumy pobożnych chrześcijan dobrze znający diakona Cezarego z jego świątobliwego życia i męczeńskiej śmierci. Zaczęto modlić się do Boga za jego przyczyną i otrzymywano wówczas szczególne łaski. Tak rozpoczął się kult jego osoby jako świętego męża bożego. Przełomowym wydarzeniem związanym z jego kultem było w IV wieku uzdrowienie cesarza Walentyniana w sanktuarium Św. Cezarego w Terracinie. Cesarz ten postanowił przenieść jego relikwie do Rzymu w pobliżu Via Appia. Od tego wydarzenia świątyni poświęcona Św. Cezaremu z Terracine jest powszechnie znana pod nazwą: San Cesareo di Palatio lub San Cesareo de Appia. W roku 444 niejaka Galla Placidia złożyła świadectwo, że modląc się przy relikwiach Św. Cezarego została cudownie uwolniona z opętania demonicznego dzięki wstawiennictwu świętego. Obecnie kościół ten spełnia role kościoła tytularnego dla kardynałów m. in. dla kardynała Karola Wojtyły i kardynała Andrzeja Deskura.

Święty Cezary z Terracine patronuje obecnie miastom:

Terracinie, Lukka, Cesae, San Cesarei di Lecce, San Cesarei sul Panaro, San Cesareo, (miasta włoskie)  

Jego wspomnienie przypada na dzień 1 listopada.

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.facebook.com/sancesariodiaconoemartire